Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
Nawigacja

Działalność


W swej działalności reprezentujemy interesy kobiet mieszkających na terenach wiejskich oraz małych miast samorządów miejsko-wiejskich województw Opolskiego i Śląskiego.
Naszym celem jest dbanie o polepszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet wiejskich.
Promujemy nasz region w kraju i za granicą.Zajmujemy się promowaniem produktu regionalnego, pielęgnowaniem oraz kultywowaniem i przekazywaniem śląskich tradycji kulturowych.
Organizujemy warsztaty twórcze, wystawy, seminaria, wyjazdy krajowe i zagraniczne - turystyczno-wypoczynkowe oraz seminaryjne. Współpracujemy z podobnymi organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Związku Śląskich Kobiet Wiejskich
Maria Żmija- Glombik

Poniżej znajdują się sprawozdania działalności ZŚKW z poszczególnych lat:

Bericht über die Tätigkeit des Vereines Schlesische Landfrauen für das Jahr 2011


Sprawozdanie z działalności Związku Śląskich Kobiet Wiejskich za 2011 rok


Copyright © 2011 by www.kobiety-silesia.pl , projekt i wykonanie: Łukasz Gałeczka