Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
Nawigacja

Historia


Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Verein Schlesischer Landfrauen został założony w 1994 roku jako działający samodzielnie. Wcześniej działał wspólnie ze Związkiem Śląskich Rolników.

Na Walnym Zgromadzeniu założycieli w dniu 18 marca 1994 roku we wsi Wierzch w gminie Głogówek uchwalony został statut Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.

Pierwszymi założycielkami Związku były panie Ursula Trinczek, Otylia Skoczylas, Gertruda Drost i Elżbieta Graba. Pierwszą przewodniczącą Związku Kobiet została pani Ursula Trinczek, która tę funkcję pełniła do 14 kwietnia 2010 roku. Czyli 16 lat. Obecnie pani Ursuli Trinczek został nadany tytuł honorowego prezesa Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.

Pani Ursula Trinczek obiecała spisać tę historię Związku- bo jak mówi jest bardzo ciekawa - i chce ją wydać w formie broszurki. Jest ona dla nas bardzo ważna, ponieważ stanowi część historii naszego regionu, która przyniosła wielkie zmiany po 1990 roku również dla nas Śląskich Kobiet Wiejskich.

Związek Śląskich Kobiet postawił sobie dwa główne cele swej działalności, które ujęte są w naszym statucie.

Są nimi:

- przedstawicielstwo interesów Związku w kraju i poza jego granicami w celu polepszenia sytuacji ekonomicznej i społecznej członkiń Związku, oraz

- umocnienie społecznego znaczenia kobiet w środowisku wiejskim.

Cele te realizowane są poprzez:

- organizowanie wspólnych działań i przedsięwzięć, wymianę doświadczeń,

- organizowanie imprez kulturalnych, warsztatów twórczych, których celem jest zachowanie, pielęgnacja i przekazywanie tradycji śląskich,

- organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń fachowych w zakresie gospodarstwa domowego i przydomowego w kraju i za granicą,

- prowadzenie kursów o tematyce typowej dla kobiet z uwzględnieniem tematyki zdrowotnej, żywieniowej itp.

- organizowanie kursów z zakresu opieki nad ludżmi starszymi,

- udział w propagowaniu programu odnowy i upiększania wsi,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych na kursach, seminariach itp.,

- udostępnianie informacji, czasopism i książek fachowych,

- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o działalności Związku,

- działanie na rzecz dzieci i młodzieży,

- nawiązanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,

- organizacja i rozwój usług, popieranie produkcji pochodzenia rolniczego,

- organizowanie wystaw oraz udział w podobnych imprezach w kraju i za granicą,

- działalność gospodarczą jak: agroturystyka, bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, sprzedaż na targowiskach, organizowanie przyjęć i imprez kulturalno-rozrywkowych itp.

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich skupia przeszło około 800 członkiń zrzeszonych w 30 kołach. Organizacja z roku na rok przyjmuje nowych członków. Powstają nowe koła. W roku 2009 przystąpiły do Związku dwa nowe koła z terenu gminy Strzeleczki oraz 1 koło w miejscowości Przewóz gmina Cisek.

Członkiem zwyczajnym naszego związku może być każda kobieta mieszkająca na terenie wiejskim.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju, uległa również zmianie sytuacja i rola kobiet na wsi. Zmiany te dokonywały się bardzo szybko i rola kobiety w gospodarstwie rolnym zmieniła się radykalnie. Z darmowego robotnika polowego i przyzagrodowego na kobietę prowadzącą rodzinny biznes np. księgowość w swoim gospodarstwie rolnym, małe przetwórnie płodów rolnych i ogrodowych, sadowniczych, czy gospodarstwo agroturystyczne itp.

Dlatego kobiety muszą poznać obsługę komputera czy innego sprzętu elektronicznego ułatwiającego pracę w swoim gospodarstwie rolnym. Ważnym jest aby kobiety uczestniczyły w kursach, szkoleniach czy warsztatach dających możliwość podniesienia swojej wiedzy z różnych dziedzin życia.

Przynależność do Związku Śląskich Kobiet Wiejskich daje im takie możliwości.

Współpraca Związku Kobiet z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami i urzędami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa jak Związek Śląskich Rolników, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, Fundacja Rozwoju Śląska, Konsulat Niemiec, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Marszałkowski, współpraca z innymi organizacjami kobiecymi jak również z podobnymi organizacjami w Niemczech z którymi mamy zawiązane partnerstwa, daje nam szansę na realizację naszych celów. Czy to poprzez otrzymywane wsparcie finansowe czy organizowanie: kursów, seminariów oraz wyjazdów zagranicznych na które nasze kobiety są zapraszane i chętnie w nich uczestniczą.

Kobiety zrzeszone w Związku Śląskich Kobiet Wiejskich są bardzo dobrymi organizatorkami życia społeczno-kulturalnego na wsi.

Często, to one tworzą grupy Odnowy Wsi, organizują opiekę dla dzieci w czasie wakacji, tworzą izby regionalne, organizują warsztaty kroszonkarskie dla dzieci i młodzieży, wyplatają piękne korony dożynkowe i przekazują tę sztukę młodym gospodyniom. Organizują imprezy kulturalno-rozrywkowe związane z tradycjami śląskimi jak: „Babski comber”, wodzenie niedżwiedzia, polter abend, palenie żuru, pikniki rodzinne, wystawy stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowe jarmarki.

Kobiety Śląskie prowadzą działalność charytatywną organizując pomoc dla Domów Dziecka, Domów Spokojnej Starości, Ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych, dla polaków żyjących na Ukrainie, Litwie i Białorusi a nawet prowadzą adopcję na odległość dla biednych dzieci afrykańskich.

Bardzo często gościmy u siebie kobiety z partnerskich gmin Niemieckich z Nadrenii Palatynatu, Saksonii, Westfalii i Bawarii. Składamy im również rewizyty. Poznajemy nawzajem swoją historię, tradycje i piękne okolice. Organizujemy również wymianę młodzieży. Kobiety z kół powiatu krapkowickiego wspólnie z kobietami z kreis Altenkirchen opracowały książkę w której pokazane są nasze i ich piękne okolice, historia, tradycje, legendy, kultura oraz przepisy kulinarne.

Odkąd otwarł się przed nami świat – Kobiety Śląskie zaczęły zdobywać Europę. ZŚKW organizuje prawie co roku wycieczkę dla swoich członkiń do jednego z krajów Europejskich. Odwiedziłyśmy różne zakątki Niemiec, Włochy, Portugalię, Grecję, Węgry, Ukrainę, Litwę, Czechy, Słowację, Chorwację i inne kraje byłej Jugosławii, Hiszpanię, Austrię, Wenecję, Monako i piękne zakątki Francji z zamkami nad Loarą i Paryżem. Marzymy również o podróży do Londynu i Petersburga.

Ponadto raz w roku organizujemy zjazd kobiet i w czasie tego zjazdu poznajemy piękne strony Opolszczyzny. Z reguły zjazd przygotowuje jedno z kół na swoim terenie. Uczestniczymy we mszy świętej a następnie w spotkaniu towarzyskim z występami przygotowanymi przez miejscowe zespoły i przy dobrym posiłku spędzamy miło czas. W takim zjezdzie uczestniczy każdorazowo przeszło 300 kobiet.

Utrzymujemy też kontakty z kobietami niemieckiego pochodzenia z Mazur. W czasie wspólnych spotkań dzielimy się swoimi doświadczeniami, poznajemy wzajemnie swoje historie, tradycje i smaki regionów.

Promocja produktu regionalnego to jedno z najważniejszych zadań naszego Związku.

Promujemy nasze produkty regionalne również za granicą w naszych partnerskich gminach.

Nasze koła wypromowały „Śląskie niebo”, buchty drożdżowe, żymlołki, kroszonkę opolską, promują :kołacz z bronną posypką, boulę, lejberwuszt z krauzy, makrony gotowane, torty z kremem, swojskie nudle, winerkranz i śląską roladę.

Co roku bierzemy udział w wystawie twórców ludowych pogranicza polsko- czeskiego w Prudniku, gdzie oprócz stoiska promującego kroszonkę opolską, wystawiamy hafty naszych kobiet a także piękne stoisko ze starą kuchnią i tradycyjnym obiadem śląskim.

Członkiniom, które wykazują się dużą aktywnością, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich nadaje odznakę – srebrną pszczółkę, która jest symbolem pracowitości i znajduje się w logo naszego Związku.

Cieszy nas to, że coraz więcej kobiet wiejskich zasiada we władzach samorządowych.

My kobiety mamy coraz więcej do powiedzenia, bo jesteśmy pracowite i odpowiedzialne a działając w samorządach możemy zrobić dużo dobrego dla naszego środowiska.

Copyright © 2011 by www.kobiety-silesia.pl , projekt i wykonanie: Łukasz Gałeczka